SEIJOH UNIVERSITY

Khoa Kinh Doanh

gaikoku_m08_Vietnamese(TimesNewRoman).jpg

Khóa học mới được thành lập vào tháng 4 năm 2012!

Trong hệ thống kinh doanh hiện tại, có thành lập những khóa học mới: khóa học maketting, khóa học kế toán tài chính, khóa học quản lí nghề nghiệp dành riêng phụ nữ

Giáo dục và nghiên cứu(khóa học)

Hệ thống kinh doanh hiện tại

ph_faculty07.jpg

[MỚI] KHÓA HỌC MAKETTING

Tạo ra từ việc phân tích người tiêu dùng

Nắm vững tình hình thị trường, phát hiện nhu cầu người tiêu dùng. Hiện nay, doanh nghiệp đánh giá thích hợp phải thực hiện cái gì để mở rộng hàng hóa dịch vụ. Trong khóa học chính này, là người trong xã hội thì không thể thiếu những khởi điểm của năng lực maketting [khả năng tưởng tượng, khả năng đề án, khả năng đàm phán], học tập những quan điểm để thành mục tiêu chính. Từ kế hoạch sản phẩm cho đến quảng cáo, lưu thông, buôn bán, tại đây được học những thực tiễn hữu ích trong xã hội.

ph_faculty08.jpg

[MỚI] KHÓA HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán là từ ngữ kinh doanh, nâng cao năng lực kế toán, khả năng tìm việc cũng nâng cao

Những năm gần đây, tiếp nhân sự thống nhất về kinh doanh giá trị cổ đông, chuẩn mực kế toán mang tính toàn cầu dần dần kế toán tài chính cũng có sự thay đổi đáng kể. Trong khóa học chính này cũng đối phó với những thay đổi của thời đại từ lí thuyết mang tính cơ bản cho đến ứng dụng vào thực tiễn, đang áp dụng chương trình tiếp thu kĩ năng xử lý số liệu doanh nghiệp mang tính hệ thống. Cung cấp nội dung tiết học nhằm thúc đẩy mong muốn và quan tâm như luyện tập giải quyết vấn đề và hội thảo thực tiễn do nhà doanh nghiệp thực hành.

ph_faculty09.jpg

[MỚI] KHÓA HỌC QUẢN LÍ NGHỀ NGHIỆP DÀNH RIÊNG PHỤ NỮ

Hướng tới nhà quản lí kinh doanh

Trong thời đại đối mặt với nhiều vấn đề như là toàn cầu hóa,dân số già ít trẻ nhỏ,vấn đề môi trường trái đất, tính cảm nhận của phụ nữ được tăng lên tầm quan trọng và lĩnh vực hoạt động dành cho phụ nữ cũng đang mở rộng. Trong khóa học chính này, từ lí thuyết mang tính cơ bản cho đến ứng dụng mang tính thực tiễn, đang áp dụng chương trình để các sinh viên nữ tiếp thu kĩ năng quản lí kinh doanh , giáo viên hỗ trợ ước mơ thành hiện thực.

ph_faculty024.jpg

KHÓA HỌC IT KINH DOANH

Học sử dụng IT trong doanh nghiệp

Hiện nay, đều sử dụng kĩ thuật thông tin truyền thông cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, có nhu cầu đào tạo [người kinh doanh tiếp nhận kiến thức IT],[kĩ thuật viên IT tiếp nhận kiến thức kinh doanh. Hướng tới việc đào tạo nhân tài có thể hoạt động rộng rãi mọi lĩnh vực với tư cách là người kinh doanh học về IT mang tính thực tiễn thì làm việc được cho nhiều doanh nghiệp ; với tư cách là kĩ thuật viên IT tiếp nhận kiến thức kĩ thuật thông tin.

ph_faculty034.jpg

KHÓA HỌC KINH DOANH QUỐC TẾ

Người kinh doanh được thông dụng trong xã hội toàn cầu!

Doanh nghiệp Nhật đang được chú ý bởi năng lực cạnh tranh quốc tế từ các quốc gia; cùng với sự xuất hiện của các nước phát triển mới là đang được đòi hỏi vai trò lãnh đạo. Trong khóa học chính này, mục tiêu là học những đề tài khung hướng, tương lai trong kinh doanh quốc tế và thách thức doanh nghiệp. Nhắm đến việc tìm hiểu sâu thêm đối với lí luận kinh doanh văn hóa khác nhau và kinh doanh quốc tế.
Tại trường đại học cũng áp dụng chương trình nghiên cứu tại nước ngoài và chế độ du học dài hạn, ngắn hạn. Trong khóa học chính này, sinh viên cũng được làm quen thân thiết với ngôn ngữ cộng đồng, tiếp nhận rộng rãi nhiều hoạt động , khả năng lĩnh hội kĩ năng và cảm nhận của kinh doanh của văn hóa khác, kinh doanh quốc tế. Có thể lựa chọn tập luyện kinh doanh nước ngoài trong 1 năm (vùng tiếng anh, vùng tiếng trung, hàn quốc)Trong khi đó hỗ trợ 1 phần học phí

ph_faculty043.jpg

KHÓA HỌC DU LỊCH, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Đẩy mạnh các khu vực thông qua chiến lược du lịch

Phát triển văn hóa và kinh tế khu vực đang hỗ trợ cuộc sống của chúng ta. Thông qua lý thuyết kế hoạch đô thị, lý thuyết việc kinh doanh du lịch, lý thuyết ngành công nghiệp khu vực, học cách làm thế nào có thể tạo sự phát triển đô thị thoải mái, tràn đầy sức sống, tập trung con người hướng đến việc đào tạo nhân tài bằng cách nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ về cách làm việc và sinh sống tại khu vực địa phương của mình thúc đẩy phát triển khu vực và du lịch chủ cốt. Nhờ có tham gia phát triển đô thị mà có những cuộc gặp gỡ tuyệt vời, có thể tìm ra những điều mới mẻ của bản thân Những ứng viên, kể từ năm 1 sẽ tiến hành học giải pháp triệt để với kì thi tuyển dụng công chức nhà nước, viện cảnh sát, nhân viên cứu hỏa.

HỆ QUẢN LÍ SỨC KHỎE

ph_faculty053.jpg

KHÓA HỌC QUẢN LÍ Y TẾ

Trở thành người cải cách y tế! Hiện nay cần (Coordinator) đổi mới y tế !

Học những kiến thúc cơ bản vận hành kinh doanh, quản lí, sự thống nhất công việc liên quan đến y tế thông qua quản lí y tế học, lý thuyết hệ thống y tế, quản lí an toàn y tế học, giáo dục môi trường y tế học, lý thuyết quản lí bệnh viện, y tế khu vực học. Mục tiêu trở thành các nhà chuyên gia có thể cung cấp y tế tốt hơn ,tồn tại lâu dài, bảo vệ mất mát tổ chức do quản lí tổ chức và có nhiều cơ hội lấy bằng cấp, có thể tiếp nhận nhiều kĩ năng.

ph_faculty064.jpg

KHÓA HỌC QUẢN LÍ THỂ THAO

Mục tiêu là người lập kế hoạch đề xuất dự án trong cuộc sống thể thao phong phú

Khóa học này với mục đích là suy nghĩ trong tương lai tận dụng kiến thức và kỹ thuật được tiếp thu trong thể thao để thiết bị môi trường và hỗ trợ thể thao đa dạng. Học về hội thảo thực thi quản lí sức khỏe, lý thuyết ngành nghề thể thao, lý thuyết quản lí thể thao, đào tạo nhân tài không chỉ có làm trong thể thao mà còn có thể hoạt động ở lĩnh vực duy trì. Người chỉ đạo sẽ không phải xấu hổ, thực hiện chỉ đạo được tiếp thu quyền con người.

Lớp hội thảo khảo sát xã hội

Tìm ngôi sao lí tưởng của bản thân

Ý nghĩa học và vui vẻ là cái gì, làm cách nào để tìm bản thân mình? Đại học Seijoh sẽ hỗ trợ tìm kiếm câu trả lời đối với sinh viên mới trong năm thứ nhất sẽ lần lượt đến các doanh nghiệp khác nhau và học theo kiểu thể nghiệm.

4_circleREV4(TimesNewRoman).jpg

Kế hoạch với môn học được cung cấp

Lớp hội thảo xây dựng bản thân

Mục tiêu là đào tạo con người tiếp thu được cảm nhận và trí thức văn hóa phong phú khi chạm đến nền lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Nhật và nước ngoài.

Lớp hội thảo khảo sát xã hội

Tìm kiếm nhiều chủ đề theo sở thích mình về sự cuốn hút trong kinh doanh thông qua mẫu thể nghiệm thực tập ngoài trường và kinh doanh trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Tiếp thu kĩ năng và kiến thức rộng rãi có lợi cho hoạt động tìm kiếm việc làm.

Hoạt động tình nguyện trong trường

Trải nghiệm ý nghĩa của việc làm thực tế , tham gia hợp tác với nhiều hoạt động và kế hoạch giới thiệu trường.

Tập luyện lí giải về văn hóa khác nhau

Thực tế đi ra nước ngoài, tự mình trải nghiệm về cuộc sống và văn hóa nước ngoài.

Page Top