SEIJOH UNIVERSITY

Giới thiệu giáo trình khoa Kinh Doanh

Chương trình giảng dạy

Giới thiệu giáo trình khoa Kinh Doanh

Xây dựng bản thân
Năng lực căn bản Tập luyện tổng hợp từ vựng Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ, Điều tra xã hội, Xây dựng bản thân Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ, Hỗ trợ nghề nghiệp Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ
Năng lực IT Căn bản về internet, Thông tin đa phương tiện, Khái niệm quản lí thông tin, End-user Computing, Thực tập trò chơi
Ngôn ngữ học Tiếng anh Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ, Tiếng nhật I-Ⅱ, Tổng hợp tiếng anh I-Ⅱ, Tiếng trung quốc Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ, Diễn thuyết tiếng Nhật, Luận văn tiếng nhật, Thảo luận tiếng anh, Nghệ thuật nói chiện tiếng anh, TOEIC Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ
Giáo dục đại cương
Trái tim con người
và xã hội
Xã hội học, Khảo cổ học, Cuộc sống xã hội và pháp luật, Luật học, Chính trị học, Ngôn ngữ văn hóa, Văn hóa nhân loại học, Tâm lí học, Luân lí học, Triết học, Văn học, Nghệ thuật học, Giáo dục tâm lí học, Nghiên cứu giáo dục đạo đức, Văn hóa phương Đông, Văn hóa phương Tây, Văn hóa Nhật, Thời sự tiếng anh, Trao đổi thông tin văn hóa khác nhau, Thực tập lí giải văn hóa khác nhau, Thực tập tình nguyện
Tự nhiên và xã hội Tư duy khoa học, Sinh mệnh và khoa học, Cuộc sống và khoa học
Sức khỏe và xã hội Khoa học bảo vệ sức khỏe, Tổ chức cơ thể và bệnh tật, Thể thao I-Ⅱ,

Nhóm môn học chuyên ngành

Ngành học bắt buộc

Giới thiệu kinh doanh học, Giới thiệu kế toán học, Giới thiệu kinh tế học, Nguyên lý học kinh doanh, Chuyên ngành Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ

Kinh doanh thực tiễn

Học thực tiễn Maketting, Học thực tiễn Kế toán Tài chính, Học thực tiễn quản lí nghề nghiệp dành riêng phụ nữ, Học thực tiễn IT kinh doanh, Học thực tiễn Kinh doanh quốc tế, Học thực tiễn du lịch, phát triển đô thị, Học thực tiễn về hệ quản lí sức khỏe, Buổi học ngày trời Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ, Học kinh doanh quốc tế, Tập luyện kinh doanh quốc tế, Thực tập trong doanh nghiệp

Ngành học khuyến khích

Cống hiến sự nghiệp, Maketting, Tài chính tín dụng, Thông tin kinh doanh, Quản lí toàn cầu, Quản trị nhân lực, Chiến lược kinh doanh

Khóa học bắt buộc

Lưu thông học, Thương mại học, Trao đổi thông tin maketting, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Quản lí kế toán, Luật công ti, Nữ kinh doanh, Kế hoạch sự nghiệp, Thực hành khởi nghiệp, Liên doanh kinh doanh, HP Computing (tin học), Mạng lưới thông tin, Hệ thống thông tin, Tiếng anh kinh doanh, Phát triển đô thị, An ninh xã hội, Quản lí y tế, Quản lí thông tin y tế, Quản lí an toàn y tế, Quản lí bệnh viện, Giáo dục môi trường y tế, Quản lí an toàn bệnh nhân, Quản lí hoạt động y tế, Quản lí rủi ro y tế, Cuộc đời thể thao, Xã hội học giáo dục thể chất- thể thao, Sinh lí học vận động- thể thao, Lịch sử giáo dục thể chất- thể thao, Y học thể thao, Tập huấn, Tập luyện khoa học thể thaoⅠ-Ⅱ, Lý thuyết ngành thể thao, Quản lí thể thao, Giới thiệu sức khỏe, Hành chính thể thao, Thực hành cơ bản về giải tríⅠ-Ⅱ

Khóa học khuyến khích

Tổ chức kinh doanh, Hành động người tiêu dung, Quản lí khủng hoảng, Quảng cáo, Nghiên cứu maketting, Doanh nghiệp Âu Mĩ, Logistics, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế Nhật, Chính sách kinh tế, Kĩ thuật kinh doanh, Văn hóa kinh tế, Mô hình kinh doanh, Giới thiệu du lịch học, Pháp luật kinh doanh, e kinh doanh, Phân tích mô hình tính toán, Quản lí kinh tế, Hệ thống sản xuất, Đầu tư trực tiếp, Kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thẩm định kinh doanh, Quyền lãnh đạo, Tập luyện xử lí thông tin, Tập luyện phương tiện truyền thông, Thông tin cuộc sống, Thanh toán điện lực, Luân lí thông tin, Thông tin và nghề nghiệp, Thực hành mạng(tin học) Ⅰ-Ⅱ, Tập luyện lập trình (tin học) Ⅰ-Ⅱ, Mô hình kinh doanh trên máy tính, Lao động quốc tế, Tiình hình kinh tế Trung Quốc, Quản lí môi trường, Tài chính tín dụng quốc tế, Di sản văn hóa, Quản lí đô thị, Sự nghiệp du lịch, Hàng không học, Công nghiệp địa phương, Thông tin đô thị, Bảo tàng học, Chính sách y tế học, Kinh doanh y tế học, Nhân tố con người, Hỗ trợ phúc lợi y tế, Y tế địa phương, Cống hiến xã hội, Hợp tác y tế quốc tế, Trao đổi thông tin y tế học, Đối sách truyền nhiễm học, Quản lí chất lượng, Sự kiện tụng trong y tế, Hệ thống phúc lợi, Hệ thống y tế, Vận động tâm lí học, Kĩ năng thực tế thể thaoⅠThể dục, Kĩ năng thực tế thể thaoⅠTrên đất liền, Tâm lí học thể thao, Y khoa học thể thao, Kĩ năng thực tế thể thaoⅡbóng chuyền, Kĩ năng thực tế thể thaoⅡbóng đá, Kĩ năng thực tế thể thaoⅢbơi lội, Kĩ năng thực tế thể thaoⅢJudo, Kĩ năng thực tế thể thaoⅢkiếm đạo, Sinh cơ học, Huấn luyện, Dinh dưỡng học trong thể thao, Vệ sinh. Sức khỏe cộng đồng học, Kĩ năng thực tế thể thaoⅢkhiêu vũ, Kĩ năng thực tế thể thaoⅣbóng ném, Kĩ năng thực tế thể thaoⅣbóng rổ, Kĩ năng thực tế về giải tríⅠbóng bàn, Kĩ năng thực tế về giài tríⅡcầu lông

Hỗ trợ việc lấy bằng cấp

Kỹ thuật ,bằng cấp là tài sản suốt đời. Những người có bằng cấp thì được đánh giá cao trong xã hội và thuận lợi hơn khi tìm kiếm việc làm. Trong lúc còn học tại trường hay sau khi tốt nghiệp ở khoa Kinh Doanh, thực hiện hỗ trợ việc lấy nhiều loại bằng cấp , kĩ thuật theo mục tiêu, năng lực thực sự được tăng lên. Sau khi tốt nghiệp, có thể hoạt động đứng đầu tại các doanh nghiệp, kì vọng trở thành lãnh đạo của thời đại.

技術・資格取得

Page Top