SEIJOH UNIVERSITY

Khoa phục hồi chức năng

gaikoku_m09_vet.jpg

Phục hồi chức năng, đối với người bị khuyết tật về tâm hồn và thể chất, thúc đẩy tối đa việc tự lập mang tính tích cực, hướng đến phục hồi năng lực thích ứng với xã hội và năng lực hoạt động cơ bản. Do hướng tới đào tạo các chuyên gia, mà khoa phục hồi chức năng được thiết lập về chuyên ngành vật lí trị liệu và chuyên ngành học hoạt động trị liệu.

Chuyên ngành vật lí trị liệu

What is Physical Therapy?

Đối với người bị khuyết tật về thân thể, chủ yếu trong năng lực động tác thường ngày, vật lí trị liệu hướng tới khôi phục năng lực động tác cơ bản bằng kích thích mang tính vật lí như là điện trị liệu, nhiệt trị liệu, mát xa và các bài thể dục trị liệu và vận động khác. Ở trường đại học Seijoh, được bồi dưỡng, rèn luyện về [ thực trạng khuyết tật ] như là mối quan hệ giữa các loại khuyết tật chức năng thân thể; mối quan hệ giữa năng lực động tác và chức năng thân thể.

Chuyên ngành hoạt động trị liệu

Đối với người bị khuyết tật thân thể, rối loạn phát triển, rối loạn tinh thần và người cao tuổi, chủ yếu trong năng lực động tác thường ngày, bằng ứng dụng và thích ứng cuộc sống xã hội, hoạt động trị liệu tiến hành điều trị, hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy việc khai thác, hồi phục các chức năng qua áp dụng các loại hoạt động. Ở trường đại học Seijoh, với kiến thức y tế và kĩ thuật cao, đào tạo nhân lực rộng rãi nhận thức rõ về trạng thái tâm hồn và thể chất của bệnh nhân.

Page Top